Politik-online.dk

Politik-online.dk er en seriøs webportal for aktuelle nyheder og debat indenfor politik, samfund og økonomi. Vi følger dansk politik tæt, samler de politiske nyheder og formidler dem til debat blandt læserne. Målet er at højne det politiske debatniveau ved at skabe overblik og formidle information i en kategoriseret orden, der kan give større indblik og et højere oplysningsniveau.
Portalen er partipolitisk uafhængig og drives efter klassiske, journalistiske principper og kriterier med vægt på nøgtern, faktabaseret journalistik. Vi er kritiske, men altid fair. Portalen henvender sig bredt til den politisk interesserede del af befolkningen, der ønsker at følge med i den politiske udvikling og få et øget indblik i baggrunden for de politiske begivenheder og konsekvenserne heraf. Vi ser det også som et mål at sætte politiske spørgsmål til debat gennem vor formidling, så læserne har en mulighed for at ytre sig herom inden de politiske beslutninger er taget.

Kim Sejr
Udgiver

ks@politik-online.dk